website logo

KONTAKT:
Peterburi Maja OÜ
tel.: +372 658 0070
info@rendipinnad.ee

Vallo Pank
1 Partner Kinnisvara
tel: +372 53 310 007
vallo.pank@1partner.ee

Tarmo Kalviste
Arco Vara Kinnisvarabüroo AS
tel.: +372 501 3544
tarmo.kalviste@arcovara.ee

Hooneautomaatika tagab Siemens Eesti uues kontoris 30% energiasäästu image

Hooneautomaatika tagab Siemens Eesti uues kontoris 30% energiasäästu

Siemens Eesti hiljuti valminud kontor Peterburi Ärikvartalis põhineb täielikult targa maja lahendustel, pakkudes tänu intelligentsele hooneautomaatikale kuni 30% energiasäästu.

Siemensi Eesti filiaali juhi Jaan Sildami sõnul seati uute kontoriruumide otsimisel lisaks paremale planeeringule eesmärgiks ka parim sisekliima ja valgustus. „Paraku on rendileandja ja rentniku huvid Eesti kinnisvaraturul tasakaalust väljas, kuna rendileandjat huvitab vaid võimalikult madal ehitushind, mitte aga niivõrd edaspidine kulutase ja mugavus rentnikele,“ selgitas Sildam. „Meie sellega ei leppinud ning soovisime tehnoloogiaettevõttena targa maja standarditele vastavat kontoripinda, et saavutada lisaks mõnusale töökeskkonnale ka märkimisväärne energiasäästlikkus võrreldes tavapäraste bürooruumidega. Julgustan ka teisi ettevõtteid arendajatelt, projekteerijatelt ning ehitajatelt targa maja lahendusi nõudma, sest üha kallineva elektrihinna tingimustes tasub investeering kaasaegsesse hooneautomaatikasse end ära juba 4-5 aastaga.“

Siemensi uus kontor on teadaolevalt esimene hooneautomaatika A-klassi standardile vastav büroohoone Eestis. Hoonesse paigaldatud tehnosüsteemid toimivad ühtselt ning valgustust, kütet, jahutust ja ventilatsiooni juhitakse maksimaalse energiasäästu saavutamiseks kellaajast ning inimeste kohaolekust lähtuvalt. Tavahoonega võrreldes saavutatakse 30% kokkuhoid soojusenergias ning 13% võit elektrienergia kasutamisel, standardile EVS-EN15232:2007 vastavalt. Lisaks energiasäästule annab standardist lähtumine hoone kasutajale-arendajale võimaluse esitada projekteerijale ning ehitajale oma nõudmised kartmata, et tehnilised üksikasjad, milles ehitaja on ehk kompetentsem, annavad eeldatust erineva tulemuse.

Hoone arendaja Peterburi Maja OÜ juhi Erik Plaani hinnangul oli Siemens innovaatilise tehnoloogiaettevõttena keskmisest nõudlikum klient, kes soovis oma teadmistest lähtuvalt hooneautomaatikaga bürooruume. „Siemens varustas kaasaegse hooneautomaatikaga mitte ainult oma kontori, vaid kogu Peterburi Ärikvartali, mis annab meile märgatava konkurentsieelise teiste arendajate ees,“ lausus Plaan. „Hoolimata majandussurutisest ja kinnisvaraturu tänasest madalseisust on nõudlus targa maja lahendustega rendipindade järele täiesti olemas, sest nende pikaajaline tasuvus on ilmne. Siemensi loodud innovaatilisi hooneautomaatika lahendusi saavad nüüd nautida ka teised rentnikud meie ärimajas.“

Uues hoones juhitakse valgustust ja kliimat ruumide või tsoonide kaupa vastavalt ruumide tegelikule kasutamisele. Samad seadmed kontrollivad üheaegselt nii kütte, jahutuse kui ka ventilatsiooni tööd, et vältida ruumide samaaegset kütmist ja jahutamist. Valve- ja läbipääsusüsteem edastab vajalikud andmed kliima- ja valgusautomaatika juhtimiseks. Näiteks ventilatsioon hakkab täisvõimsusega tööle alles siis, kui valvesignalisatsioon või kohalolekuandurid näitavad, et ruumid on kasutusel. Ventilatsiooni kaudu sissepuhutava õhu temperatuuri muudetakse vastavalt välisõhu temperatuurile ja tagasisidele ruumidest. Hoonesse on praeguseks paigaldatud ligi 500 hämardatavat valgustit ning üle 100 paanikavältimise- ning evakuatsioonivalgusti, igal korrusel on kasutusel ligi 100 kohaloleku- ning valgustugevuse andurit. Kabinettides ja avatud kontorites töötavad valgustid automaatselt. Näiteks loomuliku valgusega aknaalustel töökohadel vähendatakse valgustite jõudlust vastavalt sellele, kas väljas paistab päike või ilm on pilvine. Kui ruumides märgatakse liikumist, suurendatakse anduri valgustugevust. Kui andur 10 minuti jooksul liikumist ei tuvasta, vähendatakse valguse tugevust. Nii pole kellelgi vaja muretseda, et unustas kontoris tuled põlema: liikumise kustub valgus sujuvalt peale evakuatsioonitulede. Hooneautomaatika lahendus on teostatud Siemens Desigo™ baasil ja kasutab ainult avatud protokolle nagu BACnet ning KNX.

AS Maru Ehituse elektritööde projektijuhi Alar Orioni kinnitusel oli uusima hooneautomaatikaga varustatud büroohoone ehitus ettevõttele väljakutseks. „Nii kavandamisel kui ka ehitamisel kasutasime oma ala professionaale, kelle abil suutsime teostada kaasaegsed insenertehnilised lahendused lühikese aja jooksul,“ ütles ta. „Ehitusfirmana saime väärtusliku kogemuse, mida kasutades saame hoonete ekspluateerimisel pakkuda veelgi tõhusamat energiasäästu.“

Siemens tänab koostööpartnerid uue kontori rajamisel:

  • Erland OÜ - Hooneautomaatika süsteem, kliima ja üldine juhtimine, BACnet keskseade Desigo™ www.erland.ee
  • ACDC OÜ - Elektrivalgustuse juhtimine KNX ja DALI baasil ning OPC server www.acdc.ee
  • Lansec OÜ - Protégé® valve- ja läbipääsusüsteem, Mirasys videovalve, IT võrgud www.lansec.ee
  • Maru Ehitus AS - Peatöövõtt, projekteerimine, projektijuhtimine www.maru.ee
  • Siemens Osakeyhtiö Eesti filiaal www.siemens.ee

Lisainfot kasutatava hooneautomaatika lahenduse ja energiatõhususe kohta saab Siemens Eesti veebilehelt www.Siemens.ee/automaatika -> hooneautomaatika -> energiatõhususe materjalid.